Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND...

24/10/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: