Kế hoạch số 987/KH - BCĐGQVL ngày 09 / 02/ 2018 của BCĐGQVL tỉnh V/v Giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

09/02/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: