Kế hoạch số 5719/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBDN tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020

03/08/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: