Công văn số 4244/UBND-VX1, ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh v/v triển khai một số nội dung về giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động trong thời gian tới

09/06/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: