Quyết định 1316/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh mục 29 nghề, chương trình đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg...

09/05/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: