Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 14/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt mức hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động Vĩnh Phúc theo Quyết định 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

17/05/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: