9 tháng đầu năm, huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho 2.072 lao động 23/09/2020

9 tháng đầu năm 2020, huyện Tam Dương phối hợp tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động và cấp phát 8.000 tờ rơi, tờ gấp, băng đĩa tuyên truyền đến người dân.

Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc: Hướng tới đào tạo nghề cấp độ quốc tế 21/09/2020

Để đáp ứng nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất.

Vĩnh Phúc: Không để ai bị bỏ lại phía sau 10/09/2020

Với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác giảm nghèo bền vững luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đặt trong Chương trình tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh giải quyết tốt bài toàn việc làm cho người lao động 19/08/2020

Gần 5 năm thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh, Vĩnh Phúc đã giải quyết tốt bài toán việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập...

Bình Xuyên tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động 18/08/2020

Là huyện trọng điểm phát triển công nghiệp, Bình Xuyên đã và đang tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động để đáp ứng ứng yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ tại địa phương.

Phiên giao dịch việc làm lưu động - lợi ích cho cả người lao động và nhà tuyển dụng 17/07/2020

Được biết đến với vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp trong giải quyết việc làm...

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Lập Thạch có hơn 5.000 lao động được giải quyết việc làm 22/06/2020

Số liệu từ Phòng lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lập Thạch, từ năm 2016 đến nay, huyện đã giải quyết việc làm mới cho gần 2 vạn lao động.

Toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 9.263 lao động 19/06/2020

Ngay trong những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh...

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động trong các khu công nghiệp 20/05/2020

Vĩnh Phúc hiện có 9/18 khu công nghiệp được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 8 khu đã đi vào hoạt động...

Tam Dương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội 18/05/2020

Thực hiện chính sách an sinh xã hội, 5 năm qua, huyện Tam Dương đã triển khai nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua thu hút sự tham gia của các nhân dân, đặc biệt là phong trào giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: