Giai đoạn 2019 – 2020, sẽ có trên 3.600 người được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng 12/12/2018

Những năm qua, Vĩnh Phúc đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và đạt được kết quả quan trọng.

Cuối năm, doanh nghiệp lại lo tuyển và giữ chân người lao động 04/12/2018

Bước vào cao điểm sản xuất cuối năm, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xoay xở nhiều cách nhưng vẫn chưa tuyển đủ lao động theo yêu cầu...

Mức cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động có thể lên đến 200 triệu đồng 28/11/2018

Quyết định số 23 của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 5/11/2018 thay thế Quyết định số 18 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh...

Chính sách tín dụng cho hộ mới thoát nghèo - đòn bẩy để thoát nghèo bền vững 26/11/2018

Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được triển khai từ năm 2015...

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm 23/11/2018

Sáng 23/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm theo quyết định số 23/2018/QĐ-UBND tỉnh của huyện Lập Thạch.

Nhiều khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 22/11/2018

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được coi là một trong những giải pháp nhằm tạo “cần câu”, tăng mức thu nhập cho người dân nông thôn.

3 năm thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 69.150 lao động 16/11/2018

Thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020...

Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm 15/11/2018

Ngày 15/11, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm...

Góp phần nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ hộ nghèo vùng khó khăn 05/11/2018

Nhằm giảm chính sách hỗ trợ “cho không”, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện cho các hộ nghèo vùng khó khăn trong cả nước, tháng 6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 25...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: