Yên Lạc: Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

24/06/2021

Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo; tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường và thông tin … là những giải pháp huyện Yên Lạc đã triển khai nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thời gian qua. Nhờ vậy, các tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã được các địa phương sớm hoàn thành.

Huyện đã tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, các tổ tiết kiệm và vay vốn của các tổ chức đoàn thể để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo; gắn việc cung cấp tín dụng ưu đãi với hướng dẫn sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn và thực hiện lồng ghép các nghị quyết, chương trình, kế hoạch với thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

Xác định giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, Yên Lạc đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ học nghề cho người nghèo, cận nghèo, giúp họ nâng cao về thu nhập, chuyển đổi mô hình và ngành nghề sản xuất phù hợp. Nhiều năm trở lại đây, huyện ưu tiên dạy nghề cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác; hỗ trợ người thuộc hộ nghèo chi phí học tập, tiền ăn, giấy bút… khi tham gia các lớp đào tạo nghề sơ cấp. Đồng thời, hỗ trợ vay vốn tối đa 200 triệu đồng/người và hỗ trợ 100% lãi suất vay trong vòng 12 tháng giúp người thuộc hộ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Huyện cũng tạo điều kiện giúp người thuộc hộ nghèo được vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh để tự tạo việc làm tại chỗ, phát triển các dự án, mô hình kinh tế.

Trong liên kết đào tạo, huyện chú trọng đa dạng hóa các ngành nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động, nhất là lao động nghèo và giúp các xã chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, cơ cấu ngành nghề trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huyện cũng ưu tiên đào tạo các ngành nghề mang lại việc tại chỗ, những nghề có nhu cầu cao, có khả năng giúp người nghèo tìm được việc làm trên thị trường và tham gia xuất khẩu lao động. 5 năm qua, UBND huyện phối hợp với Trung tâm dạy nghề Minh Tiến mở nhiều lớp tập huấn, dạy nghề cho người lao động có thu nhập thấp, tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở các địa phương. Huyện đã chi hơn 3,6 tỷ đồng mở hơn 50 lớp tập huấn, dạy nghề may công nghiệp, xây dựng, điện dân dụng, kỹ thuật trồng nấm, trồng hoa, cây cảnh, chăn nuôi thú y, thủ công mỹ nghệ, đan lát cho gần 1.900 người. Cùng với triển khai xây dựng nhiều mô hình khuyến nông - khuyến ngư và hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, huyện tập trung giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó có hơn 4.592 lượt người đi làm việc trong tỉnh, 2.630 lượt người làm việc ngoại tỉnh, gần 1.369 lượt người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Ngoài ra, huyện cũng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo trên các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở, tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý và hưởng thụ văn hóa, thông tin. Hiện địa phương đang thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS công lập, trong đó đã miễn giảm cho 100% học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo bậc Tiểu học. Từ năm 2016 đến năm 2020, huyện cấp 45.436 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; triển khai nhiều chương trình, dự án giúp người nghèo được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng. Có 298 hộ nghèo của các xã, thị trấn được vay hỗ trợ nhà ở từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các tổ chức, đoàn thể với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, từ nguồn vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh, huyện và các xã, thị trấn, 116 ngôi nhà đã được xây mới, sửa chữa giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Nhằm góp phần giúp hộ nghèo, hộ chính sách xã hội giảm bớt phần nào khó khăn trong chi phí sinh hoạt hằng ngày, huyện Yên Lạc đã hỗ trợ tiền điện, kinh phí xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo. Riêng năm 2020, huyện có 601 hộ nghèo, hộ chính sách được hỗ trợ tiền điện, nhiều hộ nghèo được giải quyết khó khăn về nước sinh hoạt. Đặc biệt, huyện đã hỗ trợ cho 1.407 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 4,1 tỷ đồng.

Nhờ triển khai tích cực giải pháp, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 4,37% năm 2016 xuống dưới 1% vào cuối năm 2020; số hộ cận nghèo cũng giảm từ 1.605 hộ năm 2016 xuống còn 940 hộ vào cuối năm 2020. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã chủ động vươn lên thoát nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: