Tín hiệu vui trong giải quyết việc làm cho lao động

24/06/2021

Chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19 nhưng 6 tháng đầu năm, công tác giải quyết việc làm của Vĩnh Phúc vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 6.860 lao động, đạt 31% kế hoạch, trong đó có 20 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp cung cấp kịp thời các thông tin về cung - cầu lao động cho doanh nghiệp; khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động ở các doanh nghiệp; thực hiện hỗ trợ về chỗ ở cho lao động ngoại tỉnh ở lại Vĩnh Phúc; phối hợp với các tỉnh lân cận để tìm kiếm, tuyển dụng thêm nguồn lao động cho các doanh nghiệp; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Để hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 16.000-17.000 lao động trong năm 2021 và đưa cơ cấu lao động dịch chuyển đúng hướng, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu đa dạng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức. Thực hiện tốt các chiến lược phát triển giáo dục và phát triển dạy nghề; chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn mới phù hợp với các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh; tăng cường tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của Nhà nước và của tỉnh trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Đặc biệt, từ kết quả thu được qua kênh phản ứng nhanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường các hoạt động nắm bắt, kết nối cung - cầu thị trường lao động, không để thiếu hụt lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các ngành, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng lao động lớn và có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: