Huyện Lập Thạch giải quyết việc làm mới cho hơn 1.300 lao động

23/06/2021

Tạo việc làm mới cho 1.100 lao động, trong đó có 149 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài - đó là chỉ tiêu cơ bản được ngành Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lập Thạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021.

Mặc dù chịu tác động không nhỏ từ dịch Covid – 19 song từ đầu năm đến nay, huyện Lập Thạch đã giải quyết việc làm mới cho 1.321 lao động, trong đó có 51 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản, Đài Loan. 

Cùng với tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động, chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo được huyện triển khai tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã có 337 hộ nghèo được vay vốn từ Quỹ Giải quyết việc làm với số tiền 19,8 tỷ đồng; hơn 170 hộ cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn theo chương trình ưu đãi với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng…

Thời gian tới, cùng với tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân về xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; lựa chọn những doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đủ điều kiện, uy tín, năng lực tổ chức tuyển dụng lao động đi làm việc tại nước ngoài. Đồng thời, tích cực thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ giáo dục, cho người nghèo; tạo cầu nối giữa lao động và doanh nghiệp trong giải quyết việc làm; tiếp tục nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: