Huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho gần 1.500 lao động

27/05/2021

Theo số liệu thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tam Dương, từ đầu năm đến nay, huyện giải quyết việc làm mới cho 1.495 lao động, tăng 122 lao động so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng có 800 lao động ; lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 291 lao động; lĩnh vực thương mại - dịch vụ 359 lao động. toàn huyện có 45 lao động xuất khẩu sang các nước.

Cùng với công tác giải quyết việc làm mới cho người lao động, huyện Tam Dương chú trọng cho vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, sản xuất gắn với mục tiêu giảm nghèo.

Toàn huyện có 44 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng; số hộ được vay vốn giải quyết việc làm là 248 hộ với tổng số tiền 11,7 tỷ đồng. Số tiền vay vốn được các hộ sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao.

Công tác giải quyết việc làm đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đầu năm 2021, huyện Tam Dương có 241 hộ nghèo/tổng số 35.692 hộ dân cư (giảm 95 hộ so với đầu năm 2020), chiếm tỷ lệ 0,68%; có 474 hộ cận nghèo/tổng số 35.692 hộ dân cư (giảm 20 hộ so với đầu năm 2020), chiếm tỷ lệ 1,33%.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: