Năm 2021, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh phấn đấu đưa 150 lao động xuất cảnh

17/02/2021

Năm 2020, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh đã thực hiện tốt công tác liên kết đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu, du học, vừa học vừa làm ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan; xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, năng lực giáo viên để làm cơ sở đánh giá, phân loại chính xác đối với đội ngũ giáo viên.

Trong năm, Trung tâm đã cung ứng, tổ chức liên kết đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho 110 học viên; tư vấn cho hơn 12.700 lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, du học, vừa học vừa làm; đưa 57 lao động xuất cảnh. Đồng thời, phối hợp tổ chức 72 hội nghị tư vấn, tuyên truyền chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động và thông tin thị trường lao động; phát 34.800 tờ rơi tuyên truyền chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh và thông tin thị trường lao động ngoài nước; thông báo tuyển chọn lao động đến người lao động tại các xã phường, thị trấn, các thôn và các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Công tác thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được Trung tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Năm 2020, Trung tâm đã chi trả hỗ trợ 894 trường hợp đi xuất khẩu lao động với tổng số tiền trên 9,7 tỷ đồng.

Năm 2021, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh đặt mục tiêu tư vấn cho 10.000 lượt người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật Nhật Bản. Phấn đấu cung ứng tạo nguồn lao động, liên kết đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho 200 lao động đi làm việc và học tập có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản; đưa 150 lao động xuất cảnh. Đồng thời, tổ chức 50 hội nghị, hội thảo tư vấn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh về hỗ trợ xuất khẩu lao động và thông tin các thị trường lao động tới người dân tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, thôn, bản và các trường THPT, trường Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: