Các đơn vị dịch vụ việc làm tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm

27/01/2021

Năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 22.800 lao động, đạt 94% kế hoạch, trong đó có 21.961 lao động được giải quyết việc làm ở các lĩnh vực: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, nông nghiệp; 853 lao động làm việc ở nước ngoài.

UBND tỉnh đã ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm tại chỗ đối với 4.274 hộ với trên 185 tỷ đồng, cho vay xuất khẩu lao động  83 hộ với xấp xỉ 6,9 tỷ đồng.

Các đơn vị dịch vụ việc làm đã tích cực triển khai các hoạt động tạo nguồn, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp. Trung tâm Đào tạo xuất khẩu lao động tỉnh đã tổ chức 71 hội nghị tư vấn, tuyên truyền chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, thông tin thị trường tiếp nhận lao động; tư vấn cho hơn 1,2 vạn lao động, hỗ trợ xuất cảnh cho 52 lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn cho gần 3,7 vạn lao động, giới thiệu việc làm cho gần 3.000 người, cung ứng hơn 1.400 lao động cho các doanh nghiệp. Trong năm, Trung tâm tổ chức 40 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của 369 lượt doanh nghiệp, đơn vị và hơn 2.200 lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên đã tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho gần 1.000 học sinh THPT; tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 4.300 thanh niên; tổ chức cho 35 lao động đi xuất cảnh.

Trong năm, có 75 doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động tham gia tuyển lao động trên địa bàn, góp phần thúc đẩy hoạt động đưa lao động Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hoài An

Các tin đã đưa ngày: