Tam Dương có trên 740 hộ được vay vốn giải quyết việc làm

27/01/2021

Trong những năm qua, song song với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, huyện Tam Dương luôn chú trọng công tác giải quyết việc làm. Để đạt hiệu quả thiết thực, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp trên địa bàn tư vấn, giới thiệu việc làm cho người dân.

Trong năm 2020, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 3.030 lao động, trong đó, lĩnh vực công nghiệp-xây dựng 1.672 lao động; nông nghiệp-nông thôn 572 lao động, thương mại-dịch vụ 684 lao động, 120 lao động xuất khẩu.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Dương đã triển khai giải ngân nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Năm 2020, toàn huyện có 742 lượt hộ được vay vốn với tổng số tiền 29,457 tỷ đồng, trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm 729 hộ với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng, cho vay vốn xuất khẩu lao động 13 hộ với tổng số tiền 890 triệu đồng.

Năm 2021, huyện Tam Dương phấn đấu giải quyết việc làm mới cho trên 3.000 lao động; tạo điều kiện cho hàng trăm hộ gia đình được vay vốn giải quyết việc làm, yên tâm phát triển kinh tế.

Lê Hường

Các tin đã đưa ngày: