Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đặt mục tiêu cung ứng từ 1.200-2.000 lao động trong năm 2021

25/01/2021

Năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn cho trên 36.200 lượt người về chính sách lao động, việc làm, học nghề và các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; giới thiệu việc làm cho hơn 3.200 lao động; cung ứng 1.400 lao động cho các doanh nghiệp. Các hoạt động tư vấn được thực hiện qua sàn giao dịch việc làm, trên trang facebook, fanpage và tổng đài của Trung tâm.

Trong năm, Trung tâm đã tổ chức 38 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 6 phiên giao dịch việc làm lưu động được tổ chức tại các trường cao đẳng nghề, các xã trên địa bàn tỉnh. Tại đây, có hơn 3.500 lượt doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức tham gia tuyển lao động với nhu cầu trên 16.700 vị trí việc làm. Gần 2.200 lượt lao động tham gia đăng ký tìm việc tại Sàn giao dịch việc làm, 1.600 người trong số này đã được tuyển dụng. Trung tâm cũng thực hiện tư vấn về chính sách lao động và việc làm cho hơn 11.200 lượt lao động; thực hiện chính sách trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho trên 10.000 người; hỗ trợ học nghề cho 225 lao động thất nghiệp.

Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh phấn đấu thực hiện tư vấn việc làm, học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho từ 40.000-44.000 lượt người; giới thiệu việc làm từ 1.500-2.500 lượt người; cung ứng từ 1.200-2.000 lao động cho các doanh nghiệp. Phấn đấu trong năm, tổ chức từ 45-55 phiên giao dịch việc làm, trong đó có từ 4 đến 6 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cơ sở dạy nghề, khu công nghiệp, các xã, phường. Đồng thời, tổ chức tuyển sinh và dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng tạo nguồn xuất khẩu lao động cho 40-60 lao động; tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho 8.000-9.000 người; hỗ trợ học nghề cho 200-300 lao động thất nghiệp.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: