Vĩnh Phúc tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo

22/01/2021

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, vì người nghèo, tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã vận động quyên góp được 402,27 tỷ đồng từ các nguồn đóng góp của cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo. Từ năm 2015-2020, thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án hỗ trợ hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định 743 của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.281 nhà ở cho các hộ nghèo với số tiền trên 41,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động, quyên góp ủng hộ từ các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 431 ngôi nhà cho hội viên, đoàn viên, người khuyết tật...

Các hoạt động tương trợ, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức như: Hỗ trợ về giống, vốn; khám chữa bệnh miễn phí; hỗ trợ khó khăn đột xuất; hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo đi học; tổ chức thăm tặng quà nhân dịp lễ, tết... Từ năm 2015-2020, toàn tỉnh có gần 200.000 lượt người được hỗ trợ từ các chương trình với tổng số tiền gần 260 tỷ đồng.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo, tạo nguồn lực để giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong đó, tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các hộ nghèo đang gặp khó khăn theo các tiêu chí cụ thể cho từng giai đoạn, từ đó có định hướng và giải pháp triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ, bảo đảm thiết thực, đúng đối tượng. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đối với công tác giảm nghèo; đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ như: đào tạo nghề, hỗ trợ hộ nghèo bằng giống, vốn, tư liệu sản xuất… 

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: