Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Triển nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021

11/01/2021

Sáng 11/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021. Các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định: Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong năm 2020, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,6%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,75%. Đặc biệt, trong năm, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị quyết về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động. Đồng thời, thực hiện các khâu đột phá trong giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; triển khai đồng bộ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Đến nay, toàn quốc có 99,7% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; giải quyết dứt điểm, không còn hộ người có công thuộc diện hộ nghèo.

Ghi nhận và biểu dương kết quả của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, thời gian tới, trong công tác giảm nghèo bền vững, ngoài các chương trình chung, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần huy động sức mạnh của các tổ chức hội để tập hợp nguồn lực, hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả chính sách người có công, người cao tuổi, trước mắt, cần rà soát toàn bộ chính sách để tránh sự chồng chéo, có sự phân bổ hợp lý, đúng đối tượng hơn. Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội. Cùng với đó, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nhằm bảo đảm đời sống của người dân cũng như mở rộng tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý cai nghiện ma tuý, giáo dục nghề nghiệp để thực hiện thành công mục tiêu giáo dục nghề nghiệp “đuổi kịp” giáo dục đại học về thứ hạng sắp xếp thứ tự trên thế giới.

Chỉ đạo sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm xây dựng đề án đào tạo nghề, nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu thị trường lao động; phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp ký chương trình phối hợp về đào tạo nghề theo yêu cầu doanh nghiệp. Cùng với đó, có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố chủ động rà soát các hộ nghèo tiếp cận đa chiều trước khi ký cam kết giảm nghèo, tránh tình trạng mục tiêu giảm nghèo của từng địa phương không sát với thực tế; tham mưu tỉnh có giải pháp triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu 45% người dân tham gia bảo hiểm xã hội vào cuối năm 2025.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: