Yên Lạc giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động

11/01/2021

Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một chủ trương đúng đắn của Ðảng, Nhà nước và là giải pháp quan trọng của huyện Yên Lạc trong giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập của người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Không chỉ cụ thể hoá thành chỉ tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, năm 2020, giải quyết việc làm gắn với xuất khẩu lao động cũng được huyện triển khai với nhiều giải pháp thiết thực. Năm 2020, toàn huyện có 130 người đi lao động xuất khẩu tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Lào, Trung Quốc.

Năm 2020, trong số 93.337 người trong độ tuổi lao động, Yên Lạc đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 89.700 người, đạt 100% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 2.500 lao động. Huyện chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện giải ngân hỗ trợ vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm cho 1.602 lao động với số tiền trên 20,1 tỷ đồng, trong đó có 67 lao động được vay xuất khẩu lao động. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Nguyệt Đức thu hút hơn 400 lao động tham gia.

Năm 2021, cùng với tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo giải quyết việc làm huyện, huyện Yên Lạc sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn đưa chỉ tiêu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động vào Nghị quyết hàng năm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Huyện cũng tiếp tục triển khai giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được hỗ trợ học nghề, tham gia các phiên giao dịch giới thiệu việc làm và được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: