Lập Thạch: Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm gần 60%

16/12/2020

Để chủ động nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, thời gian qua, huyện Lập Thạch đã chú trọng thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo lao động.

Thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh, hằng năm, huyện Lập Thạch xây dựng kế hoạch và phối hợp với các trường nghề đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện giải quyết việc làm trong nước, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài…

Nhờ làm tốt công tác hướng nghiệp, từ năm 2017 đến nay, Lập Thạch đã giải quyết việc làm cho hơn 12.000 lao động, giảm tỷ lệ lao động làm việc ở các ngành kinh tế nông nghiệp nông thôn sang làm việc ở các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng (giảm 15% so với cuối năm 2015).

Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng và truyền nghề ở huyện Lập Thạch chiếm gần 60% trên tổng số lao động ở địa phương. Chương trình đào tạo, dạy nghề từng bước được đổi mới, sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Mục tiêu của huyện Lập Thạch đến năm 2025 sẽ có ít nhất 2 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn nắm bắt nguyện vọng học tập, làm việc của người lao động, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để có định hướng phân luồng, tư vấn hướng nghiệp học nghề. Đồng thời, chú trọng liên kết đào tạo theo hướng ứng dụng, thực hành để có nguồn lao động chuyên môn tay nghề cao; có tác phong, kỷ luật lao động tốt, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của nhà tuyển dụng.

Ngọc Linh

 

Các tin đã đưa ngày: