Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra các chuyên đề trước kỳ họp thứ 20

25/11/2020

Chiều 25/11, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra chuyên đề về việc đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt đọng giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống. Đồng chí Trần Thanh Oai, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, hết năm 2019, toàn tỉnh còn 4.975 hộ nghèo tiếp cận đa chiều. Trong đó, số hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo là đối tượng bảo trợ xã hội chiếm 46,52% tổng số hộ nghèo. Chủ yếu là các đối tượng bị nhiễm HIV không còn khả năng lao động, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng. Những năm qua, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hưởng một số chính sách như: miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; tiền điện hằng tháng; các chính sách vay vốn phát triển sản xuất, làm nhà ở; hỗ trợ giải quyết việc làm… Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại một bộ phận hộ nghèo thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội không có khả năng thoát nghèo. Để không tạo ra khoảng cách về mức sống giữa các nhóm dân cư, UBND tỉnh xây dựng Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, hướng tới mục tiêu tỉnh Vĩnh Phúc không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo chung của quốc gia. Theo đó, tiếp tục hỗ trợ xã hội hằng tháng và hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với các hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và các thành viên còn lại trong hộ có quy định cụ thể, giúp những đối tượng trên có mức thu nhập ổn định, tối thiểu bằng mức chuẩn nghèo theo quy định. Nghị quyết được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí dự kiến trên 85,5 tỷ đồng/năm.

Cũng theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, những năm qua, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm và đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Công tác giải quyết việc làm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng theo từng năm; chất lượng đào tạo nghề chuyển biến tích cực; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa và từng bước nâng cao; các cơ sở đào tạo công lập được tỉnh quan tâm đầu tư trang thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu đào tạo và từng bước hiện đại. Số người đi xuất khẩu lao động tăng so với giai đoạn trước; chất lượng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được cải thiện. Để bảo đảm tính thống nhất và hoàn chỉnh của chính sách trong giai đoạn 2021-2025, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội đã khảo sát nhu cầu đào tạo nghề và tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hầu hết các đại biểu thống nhất cao nội dung 2 chuyên đề, đồng thời, đề nghị xem xét lại nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo không có khả năng thoát nghèo, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống. Đối với dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, các đại biểu đề nghị cần đánh giá hiệu quả trong công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn trước; hoạt động truyền nghề đối với thợ giỏi, nghệ nhân cấp tỉnh. Đồng thời, làm rõ đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở đó tính toán mức kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn lao động tay nghề cao.

Đồng chí Trần Thanh Oai đề nghị cơ quan soạn thảo trên cơ sở ý kiến các đại biểu bổ sung, hoàn thiện Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: