Mục tiêu chính sách

17/12/2012

1. Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh tốc độ phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, trong đó tập trung phát triển các ngành dịch vụ có nhiều tiềm năng, lợi thế, các ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao; không ngừng nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, các dự án lớn của khu vực dịch vụ, du lịch, từng bước tạo được hình ảnh đặc trưng của du lịch Vĩnh Phúc.

Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Phúc trở thành một trong những trung tâm dịch vụ, du lịch của vùng và của cả nước, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

2 Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn 2011- 2015: Tốc độ tăng bình quân của dịch vụ 15,5- 16%/năm (mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV tăng 14- 14,5%/năm); đến năm 2015, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 33- 35% trong GDP (mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV là 31- 32% trong GDP); lao động chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang dịch vụ tăng 10,64% so với năm 2010.

- Giai đoạn 2016- 2020: Tốc độ tăng bình quân của dịch vụ 16- 17%/năm; đến năm 2020, tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 39- 42% trong GDP (mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV là 38- 38,5% trong GDP); lao động chuyển dịch từ khu vực nông nghiệp sang dịch vụ tăng 7,46% so với năm 2015.

- Chỉ tiêu về du lịch:

+ Đến năm 2015: đón trên 3 triệu lượt khách nội địa, tăng bình quân 10- 12%/năm; trên 80 nghìn lượt khách quốc tế, tăng bình quân 12- 15%/năm. Số lượng lao động trong ngành du lịch đạt 17,7 nghìn người, trong đó có gần 6 nghìn lao động chuyên môn.

+ Đến năm 2020: đón khoảng 4,3- 4,5 triệu lượt khách nội địa, tăng bình quân 8- 10%/năm; trên 150 nghìn lượt khách quốc tế, tăng bình quân 13- 15%/năm. Số lượng lao động trong ngành du lịch đạt 25,5 nghìn người, trong đó có 8,5 nghìn lao động chuyên môn.

- Chỉ tiêu về các ngành dịch vụ chủ yếu:

+ Tốc độ tăng bình quân ngành thương mại giai đoạn 2011- 2015 là 17- 19%/năm, giai đoạn 2015- 2020: 19-21%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đến năm 2015 đạt 40 nghìn tỷ đồng, năm 2020 đạt 95,5 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 3,5 tỷ USD; năm 2020: 13,5 tỷ USD.

+ Đến năm 2015, triển khai tất cả các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh và đến một số tỉnh, thành phố lân cận; đến 2020, vận tải đường bộ đạt thị phần 87,31% tổng lượng luân chuyển hàng hóa, vận tải đường sông chiếm 12,69%.

+ Phấn đấu có ít nhất 01 trường quốc tế tổ chức dạy học từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông; mỗi huyện, thành, thị có ít nhất 01 trường chất lượng cao từ tiểu học trở lên, hình thành các mô hình giáo dục hiện đại có những tiêu chí đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thu hút 7- 10 trường đại học về Vĩnh Phúc; có ít nhất 02 trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ có chất lượng cao; xây dựng 01 trường đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế.

+ Đến năm 2015, có ít nhất 2 bệnh viện đa khoa dân lập chất lượng cao; khu vực tư nhân có thể đáp ứng được 10- 15% nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 30% hộ gia đình tham gia mô hình bác sỹ gia đình. Năm 2020, khu vực tư nhân có thể đáp ứng được 20% nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; 60% hộ gia đình tham gia mô hình bác sỹ gia đình. Tại các khu, trung tâm dịch vụ, du lịch có cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe.

+ Năm 2015, đóng góp của khoa học công nghệ vào GDP đạt 40%, năm 2020 đạt 45%; giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao năm 2015 đạt 35%, năm 2020 đạt 45% tổng giá trị công nghiệp. Hình thành và phát triển một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao.

+ Đến năm 2015, hình thành cổng giao dịch thương mại điện tử của tỉnh và kết nối với các sàn giao dịch lớn trong cả nước, 45- 50 các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch, 80% doanh nghiệp truy cập sàn giao dịch; đến năm 2020, có 70% các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch; 90% doanh nghiệp truy cập sàn giao dịch. Triển khai một số Website bán hàng trực tuyến. Đến năm 2015, mật độ điện thoại đạt 148 thuê bao/100 dân, 55% dân số sử dụng Internet; năm 2020 đạt 167 thuê bao/100 dân, 80% dân số sử dụng Internet.

+ Giai đoạn 2011- 2020 tăng thêm 4- 5 tổ chức tín dụng, mở thêm 4- 5 quỹ tín dụng nhân dân; nguồn vốn huy động tăng 30%/năm; dư nợ tăng 25- 28%/năm.

 

Các tin đã đưa ngày: