Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 01 về phát triển dịch vụ, du lịch

22/11/2012

Sáng 5/10, đồng chí Đặng Quang Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 01 chủ trì họp nghe Sở Công thương báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 về phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2011-2020.  

Thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy, các sở, ngành, huyện, thị, thành đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và lựa chọn những dự án triển khai, thúc đẩy cho lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Trong lĩnh vực thương mại đã hoàn thành quy hoạch phát triển ngành và một số quy hoạch phân ngành như quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng năm 2030...  

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ triển khai thực hiện nghị quyết còn chậm. Một số quy hoạch chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng tới kêu gọi thu hút đầu tư; việc huy động các nguồn vốn để phân bổ, bố trí cho các dự án trọng điểm theo đề án, kế hoạch phê duyệt còn gặp nhiều khó khăn. 9 tháng đầu năm mới triển khai thực hiện dự án chuyển tiếp Nhà hát tỉnh. Các dự án còn lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ và đấu thầu. Giá trị khối lượng hoàn thành 9 tháng ước chỉ đạt trên 19 tỷ đồng, giải ngân đạt trên 7 tỷ đồng, bằng 3,5% kế hoạch. 

Tại hội nghị đã nhiều ý kiến đóng góp, trong đó, tập trung vào vấn đề quy hoạch, chất lượng dịch vụ, phát triển nguồn nhân lực, sản phẩm du lịch và đề ra mục tiêu phát triển rõ ràng ở khu vực Tam Đảo, Đại Lải… làm điểm nhấn cho du lịch Vĩnh Phúc. Các đại biểu cho rằng, bên cạnh việc phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh, gắn kết các tua tuyến du lịch, thì cũng có những cơ chế chính sách thu hút, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc khắp cả nước. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hồng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch triển nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; phối hợp với các huyện, thành thị đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trọng tâm lĩnh vực quan tâm đầu tư. Các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch triển khai bằng các dự án trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án mang tính đột phá, tạo điểm nhấn về dịch vụ - du lịch của tỉnh.  

Bích Hằng

Các tin đã đưa ngày: