Trên 81% tổng dư nợ của Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Vĩnh Phúc dành cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

29/01/2021

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng với giải pháp điều hành năng động, sáng tạo, hoạt động kinh doanh và phục vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Vĩnh Phúc đạt kết quả tích cực, khẳng định vai trò thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Để bảo đảm giữ vững tăng trưởng, đạt và vượt mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, chi nhánh đã tập trung huy động và phát triển nguồn vốn trên cơ sở huy động vốn từ dân cư, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, định hướng vào các thị trường vốn ổn định, có lãi suất đầu vào rẻ. Ưu tiên dành nguồn vốn cho các phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục phát huy hiệu quả giải ngân thông qua hình thức cho vay qua tổ, nhóm để chuyển tải, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân; đa dạng hóa cơ cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực và đối tượng khách hàng, bảo đảm tăng trưởng quy mô tín dụng phù hợp với cân đối nguồn vốn gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần xử lý và kiểm soát nợ xấu hiệu quả.

Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh Agribank Vĩnh Phúc đạt 10.513 tỷ đồng, tăng 29,7%; tổng dư nợ cho vay đạt 9.656 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2019; nợ xấu giữ ở mức 0.91%. Đặc biệt, chi nhánh luôn xác định cho vay lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn, miền núi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong năm, trên 81% tổng dư nợ của ngân hàng được dành cho lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn với 22.560 khách hàng còn dư nợ.

Bên cạnh đó, trước tác động bởi dịch Covid-19, năm 2020, Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc cũng đã chủ động thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi tiền vay; cho vay với lãi suất ưu đãi cho hàng ngàn khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền cơ cấu đến 31/12 đạt 106,5 tỷ đồng, tổng dư nợ 43,7 tỷ đồng.

Tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại tỉnh, năm 2021, Agribank chi nhánh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới; cải tiến, hiện đại hoá quy trình, phương pháp cho vay; đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt, sẽ thực hiện tốt công tác phân tích, dự báo thị trường; bám sát các chủ trương, định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, của tỉnh và chỉ đạo của ngân hàng cấp trên để điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả; kịp thời nắm bắt diễn biến dịch Covid-19 để triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp trong phương án và kịch bản ứng phó. Phấn đấu đưa tổng nguồn vốn huy động, tổng dư nợ tăng 12% so với năm 2020, trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 80% tổng dư nợ toàn tỉnh; kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 1,5% tổng dư nợ.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: