Năm 2021, ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc phấn đấu tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14%

13/01/2021

Trong bối cảnh Chính phủ đang kiên định với mục tiêu kép vừa tích cực tập trung phòng chống dịch vừa triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch, mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14% của ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2021 được tổ chức sáng 13/1/2, ông Phùng Đức Kim, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, trong năm 2020, mặc dù hoạt động ngân hàng bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19 song toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, tạo sự ổn định, vững chắc cho thị trường tiền tệ, tín dụng, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh quốc phòng của tỉnh. Đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 92.828 tỷ đồng, tăng 14,89%, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước; dư nợ cho vay tín dụng đạt 88.055 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2019. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và công nghệ, dịch vụ ngân hàng phát triển mạnh; dư nợ cho vay đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro từng bước được kiểm soát đã góp phần giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chiếm 0,61% tổng dư nợ.

Trong năm, trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, ngành Ngân hàng đã giải ngân cho vay mới với lãi suất thấp hơn từ 1 - 2,5% so với khoản vay cũ cho gần 12.000 khách hàng; miễn, giảm lãi vay cho 1.300 khách hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 630 khách hàng.

Trên cơ sở định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh, năm 2021, ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, phấn đấu tăng trưởng huy động vốn từ 12 - 15%; tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14%; kiểm soát nợ xấu ở mức thấp, dưới 2% tổng dư nợ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định những kết quả ngành Ngân hàng đạt được trong năm 2020 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh những mục tiêu, giải pháp đề ra, Ngân hàng Nhà nước tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để chủ động cân đối và sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả, đúng định hướng cho các chương trình của tỉnh. Cùng với đó, triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng miễn, giảm lãi vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với các chỉ tiêu, giải pháp điều hành của chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng cho các hoạt động sản xuất, lĩnh vực ưu tiên gắn với đẩy mạnh cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: