Bưu điện tỉnh – một năm nhiều nỗ lực

11/01/2021

Với nhiệm vụ chủ yếu là kinh doanh và phục vụ các dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, phát hành báo chí, dịch vụ thu hộ, hợp tác kinh doanh và phục vụ các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, dịch vụ hành chính công trên địa bàn, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động Bưu điện tỉnh đã nỗ lực sáng tạo, năng động, đổi mới tư duy, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp kinh doanh. Nhờ vậy, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 song năm 2020 vẫn là năm khởi sắc của Bưu điện tỉnh cả về doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân đầu người.

Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh đã đổi mới, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh; trong đó, giao kế hoạch tới tập thể, cá nhân và cụ thể đến từng dịch vụ, từng khu vực thị trường trong tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo rà soát tổ chức sản xuất trên toàn mạng lưới, bảo đảm chất lượng và tăng năng suất, hiệu quả lao động của cán bộ, nhân viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và nhu cầu sử dụng các dịch vụ của nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh hoạt động rà soát khách hàng, đặc biệt là địa bàn xã, các hoạt động kinh doanh phục vụ tại điểm bưu điện – văn hóa xã, góp phần xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng kinh doanh, phục vụ tại các địa bàn nông thôn. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh đã xây dựng và sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh các dịch vụ và khuyến khích người lao động; tiếp tục triển khai việc phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng nhằm tăng cường lực lượng bán hàng, mở rộng bao phủ địa bàn, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đơn vị.

Xác định dịch vụ bưu chính chuyển phát là dịch vụ lõi, nòng cốt của Bưu điện tỉnh, trong năm, đơn vị đã đẩy mạnh phát triển dịch vụ, phát triển khách hàng mới. Trong đó, kết hợp đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng công tác chăm sóc khách hàng để thu hút khách hàng lớn và mới, duy trì khách hàng truyền thống; đẩy mạnh công tác tiếp thị, hội thảo, tổ chức ngày vàng bán hàng... Thực hiện Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, năm 2020, đơn vị đã chuyển phát gần 160.000 tờ rời sổ Bảo hiểm xã hội đến tay người lao động; tham gia luân chuyển hồ sơ cho các sở, ngành và Trung tâm phục vụ hành chính công với số lượng hồ sơ ngày càng lớn. 

Năm 2020, tổng doanh thu Bưu điện tỉnh đạt trên 270,9 triệu đồng, tăng 2,6% so với năm 2019. Năng suất lao động đạt 420 triệu đồng/người/năm, tăng 7,6% so với năm 2019; thu nhập bình quân người lao động là 12,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,6% so với năm 2019. Năm 2020, Bưu điện tỉnh nộp ngân sách nhà nước 10,56 tỷ đồng. Các nhóm dịch vụ đều tăng so với năm 2019. Trong đó, doanh thu dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng trưởng 109%, dịch vụ tài chính bưu chính tăng trưởng 112% so với năm 2019; nhóm dịch vụ phân phối truyền thông đạt 120% kế hoạch Tổng công ty giao.

Năm 2020, 9/9 bưu điện huyện, thành phố thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, người có công tại nhà người hưởng trong đại dịch Covid-19 cho 100.000 đối tượng; triển khai tốt các chế độ chi trả an sinh xã hội trong thời gian dịch bệnh Covid-19. Dịch vụ phân phối truyền thông được đẩy mạnh, Bưu điện tỉnh tập trung phát triển kênh bán lẻ hàng tiêu dùng, xây dựng cơ chế tạo nguồn của dịch vụ và các chính sách thưởng tạo động lực cho lực lượng bán hàng; lựa chọn, triển khai cung cấp các sản phẩm hàng hóa bán lẻ mới, đặc thù phù hợp từng địa phương, kết hợp sử dụng các công cụ truyền thông, chính sách bán hàng để gia tăng bán lẻ hiệu quả tại điểm. Đồng thời, triển khai các công cụ quản lý hỗ trợ bán hàng như MPITs/CAS, phát triển kênh đại lý, cộng tác viên; kiện toàn đội ngũ chuyên quản dịch vụ cấp huyện; cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở hạ tầng của mạng lưới; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hỗ trợ cho việc khai thác hiệu quả dịch vụ.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục thực hiện kịp thời các giải pháp trong quản lý sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng phục vụ, làm tốt công tác chăm sóc tiếp thị khách hàng, nâng cao năng suất lao động với quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Phấn đấu năm 2021, thực hiện vượt mức kế hoạch Tổng Công ty giao từ 1% trở lên, mức tăng trưởng doanh thu từ 5% trở lên; ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động. Tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên, người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất để vận dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: