Agribank Tam Dương đồng hành cùng khách hàng vượt khó

02/10/2020

Trong bối cảnh phải thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa hoàn thành mục tiêu kinh doanh của đơn vị vừa hỗ trợ tối đa, bảo đảm lợi ích cao nhất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh, Chi nhanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Dương (Agribank Tam Dương) đã có nhiều giải pháp điều hành hoạt động kinh doanh linh hoạt, đồng hành cùng khách hàng vượt khó.

Từ đầu năm đến nay, Agribank Tam Dương đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn bằng đồng Việt Nam đối với các lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39 của Ngân hàng Nhà nước, chương trình hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, trong đó, đặc biệt ưu tiên các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay; áp dụng đầy đủ, kịp thời, linh hoạt các nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định 55 của Chính phủ; tập trung ưu tiên cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp, các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch. Đồng thời, chú trọng mở rộng, phát triển các sản phẩm, gói tín dụng phù hợp với nhu cầu vay vốn của nhiều đối tượng khách hàng, qua đó, nâng dần tỷ trọng cho vay tiêu dùng đời sống, từng bước hạn chế và đẩy lùi tình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/8/2020, tổng dư nợ của Agribank Tam Dương đạt hơn 1.310 tỷ đồng. Với hơn 90% dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nguồn vốn từ ngân hàng đã và đang đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện.

      Xuân Hòa

Các tin đã đưa ngày: