Ngành Ngân hàng nỗ lực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

02/06/2020

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, mặc dù các tổ chức tín dụng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19, song với phương châm chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, toàn ngành Ngân hàng đã và đang nỗ lực, quyết tâm triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Trong đó có việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất, đồng thời, thực hiện các gói cho vay, chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất giảm từ 0,5-2%/năm.

Tính đến hết 30/4, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 74.526 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay gần 77.840 tỷ đồng, giảm 24% so với cuối năm 2019, trong đó, quy mô dư nợ các đối tượng khách hàng bị tác động bởi Covid – 19 khoảng 23.000 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng dư nợ. Áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, các tổ chức tín dụng cho trên 9.460 khách hàng vay mới theo mức lãi suất ưu đãi (giảm từ 0,5-2% so với lãi suất khoản vay cũ); miễn giảm lãi vay cho gần 1.220 khách hàng; 371 khách hàng được cơ cấu lại thời gian trả nợ. Bên cạnh đó, các ngân hàng tiếp tục áp dụng giảm mức phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; miễn, giảm phí giao dịch chuyển tiền qua dịch vụ Ebanking, Smartbanking, Bankbplus, AMT...để hỗ trợ khách hàng.

Với tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng các giải pháp hỗ trợ tối đa khó khăn với người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh; chủ động cân đối vốn để đầu tư các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi ngay sau khi dịch kết thúc. 

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: