Đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế

08/04/2020

Để khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đồng thời, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, bước đầu đạt kết quả tích cực.

Xác định công tác quy hoạch đi trước một bước và là cơ sở để kế hoạch hóa đầu tư xây dựng, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển dịch vụ du lịch, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch 3 khu du lịch dịch vụ trọng điểm; 3 đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 các khu chức năng du lịch, dịch vụ; 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu chức năng công nghiệp, dịch vụ; chấp thuận hơn 30 hướng tuyến công trình giao thông, điện, nước bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng.

Để tạo bước đột phá, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, Vĩnh Phúc chú trọng nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch bằng nguồn vốn đầu tư công. Các dự án tập trung chủ yếu vào các hạng mục công trình như đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước. Đến hết năm 2019, kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã cấn đối bố trí trên 6.000 tỷ đồng cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị của tỉnh khoảng 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, tỉnh chủ động tạo điều kiện thuận lợ cho các tổ chức, các nhân tham gia đầu tư phát triển du lịch, dành quỹ đất cho các dự án đầu tư du lịch. Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 dự án lớn của các nhà đầu tư và một số công trình đầu tư xã hội vào lĩnh vực du lịch đã được cấp phép đầu tư với số vốn đăng ký trên 10.000 tỷ đồng.

Cùng với việc xây dựng các vùng quy hoạch trọng điểm và đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, tỉnh ban hành một số biện pháp hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu đô thị dịch vụ, du lịch chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn; ban hành một số chính sách chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân dành đất cho dự án. 

Một trong những giải pháp trọng tâm trong thu hút đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế được tỉnh chú trong triển khai là đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác xúc tiến thu hút đầu tư. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành tích cực triển khai công tác xúc tiến đầu tư theo hướng từng bước nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, không chạy theo số lượng; đặc biệt quan tâm đến xúc tiến đầu tư tại chỗ; thường xuyên quan tâm hỗ trợ các nhà đầu tư đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, coi đây là cơ hội để quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh và “giữ chân” nhà đầu tư. Chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt cho môi trường đầu tư. Ưu tiên xúc tiến thu hút đầu tư các dự án vào khu vực có tiềm năng phát triển du lịch như khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Sáu Vó, Khu Tam Đảo 2, Đầm Vạc, Đại Lải … để tạo bước phát triển đột phá. UBND tỉnh đã trình Tỉnh ủy xác lập Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng là nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch tại khu vực Tam Đảo I và Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải là nhà đầu tư chiến lược tại khu vực vùng hồ Đại Lải. Đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ cho các nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Việc cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư được các cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện thường xuyên và kịp thời. Các dự án kêu gọi đầu tư tập trung vào một số dự án lớn thuộc các lĩnh vực dịch vụ, phát triển nông nghiệp, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư được cập nhật hằng năm, là cơ sở, căn cứ quan trọng nhằm phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã thu hút được một số tập đoàn lớn vào đầu tư tại tỉnh như Tập đoàn FLC đầu tư vào Khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh-An Tường; Tập đoàn SunGroup đầu tư khu du lịch sinh thái Tam Đảo II, Công ty Hồng Hạc Đại Lải đầu tư vào khu vực Hồ Đại Lải; Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đầu tư vào một số dự án tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; Tập đoàn Doji nghiên cứu đầu tư vào khu vực hồ Xạ Hương, huyện Tam Đảo; Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo đang tiếp tục triển khai đầu tư Khu du lịch sinh thái tại khu vực hồ Thanh Lanh… Trong 3 năm, từ 2016 đến 2019, tỉnh đã thu hút được 29 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.000 tỷ đồng, 5 dự án tăng vốn với tổng vốn 4.500 tỷ đồng.

Các giải pháp triển khai góp phần bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh, hình thành các tuyến du lịch, dịch vụ kết nối nội tỉnh và kết nối với các trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao trong vùng, quốc gia và quốc tế. Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường và tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho các địa phương.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: