Kịp thời hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

19/03/2020

Nhằm giải ngân đúng mục đích, đúng đối tượng và kịp thời gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước  tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.     

Theo đó, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn liên tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn đối với các đối tượng khách hàng để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay hoặc tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 có dư nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/3/2020 cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hướng dẫn về vấn đề này. Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc cho vay mới đối với khách hàng để ổn định sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng và kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tính đến hết tháng 2/2020, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện miễn giảm lãi vay cho gần 100 khách hàng với dư nợ gần 600 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với 3 khách hàng với dư nợ 246 tỷ đồng, cho vay mới 68 khách hàng với dư nợ 62 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực giúp doanh nghiệp, hộ sản xuất, khách hàng vay vốn, nhất là ở những lĩnh vực, ngành nghề chịu thiệt hại trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 nỗ lực ổn định sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn khó khăn này.

Ngày 12/3/2020, Thống đốc Ngân hàng đã ký ban hành Thông tư số 01 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để ngành Ngân hàng đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ khách hàng đang phải chịu tác động bất lợi trong sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: