Nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

12/02/2020

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn bám sát kế hoạch và định hướng phát triển của tỉnh thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng, có lộ trình tăng lãi suất phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, trong năm 2019, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên về lãi suất huy động và lãi suất cho vay; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiền; tập trung chăm sóc khách hàng, nhất là nhóm khách hàng lớn. Bên cạnh đó, không ngừng mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích ngân hàng nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi; chủ động xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng.

Để bảo đảm cân đối đủ nguồn đáp ứng cho vay nền kinh tế, các tổ chức tín dụng đã triển khai nhiều chương trình huy động vốn với các hình thức phong phú như: Huy động tiết kiệm; phát hành giấy tờ có giá; tranh thủ nguồn tiền gửi từ các tổ chức kinh tế với mức lãi suất cạnh tranh. Nhờ đó, năm 2019, hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã phát huy hiệu quả. Nguồn vốn được điều hành linh hoạt, bảo đảm khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong năm, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng 80.799 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2018. Trong đó, huy động vốn từ 12 tháng trở lên đạt trên 22.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2018, chiếm 28,15% tổng nguồn vốn huy động. Nguồn vốn được tập trung cho vay các chương trình ưu tiên: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; cho vay công nghiệp hỗ trợ; cho vay xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cho vay các đối tượng chính sách… Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng đến 31/12/2019 trên 78.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2018.

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chủ  trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực thi chính sách tiền tệ và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp: điều chỉnh hợp lý cơ cấu và kỳ hạn nguồn vốn; sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất, khuyến khích người gửi tiền; mở rộng mạng lưới huy động vốn; ứng dụng các dịch vụ, tiện ích ngân hàng tiên tiến, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt... Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; chú trọng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tranh thủ mức cao nhất nguồn vốn hỗ trợ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng cấp trên để đầu tư tín dụng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: