Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 của Bưu điện tỉnh

19/12/2019

Phấn đấu tổng doanh thu đạt 284,15 tỷ đồng, trong đó, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực bưu chính chuyển phát 44%, tài chính bưu chính 16% và tỷ trọng một số dịch vụ nhóm phân phối truyền thông tăng cao là mục tiêu ngành Bưu định tỉnh đặt ra trong năm 2020.

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 và biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020 được Bưu điện tỉnh tổ chức sáng 19/12. Đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành tới dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Cờ thi đua của Chính phủ
cho Bưu điện tỉnh

Ngay từ đầu năm, Bưu điện tỉnh đã triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy kinh doanh; tổ chức mô hình kinh doanh từ bán hàng thụ động sang bán hàng chủ động; đổi mới phương thức điều hành sản xuất kinh doanh theo hướng linh hoạt, điều hành trực tuyến, kịp thời; triển khai các chương trình thi đua gắn với phát triển kinh doanh từng dịch vụ được triển khai cụ thể, sâu rộng tới tận người lao động. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ được nâng lên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Năm 2019, tổng doanh thu đạt trên 258,5 tỷ đồng, tăng 119% so với năm 2018. Trong đó, lĩnh vực bưu chính chuyển phát đạt trên 106 tỷ đồng, tăng 134%; tài chính bưu chính đạt hơn 32,5 tỷ đồng, tăng 123%; lĩnh vực phân phối truyền thông trên 119,9 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2018.

Trong năm, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện; tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân gửi đến cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Năm 2019, đơn vị đã thực hiện chuyển phát hơn 182.200 hồ sơ của các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và các sở: Tư pháp, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch & Đầu tư…Đồng thời, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 24 bưu cục và 107 điểm bưu điện văn hóa xã.

Để đạt tổng doanh thu 284,15 tỷ đồng trong năm 2020, thời gian tới, ngành Bưu điện tỉnh tiếp tục chuyển đổi, tái cơ cấu và làm mới dịch vụ theo định hướng khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, từng bước mở rộng thị phần khách hàng. Đồng thời, hoàn thiện và phát triển đội ngũ bán hàng chủ động toàn tỉnh; hoàn thiện và thúc đẩy kinh doanh các dịch vụ kênh bưu điện văn hóa xã, cộng tác viên - đại lý; tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức sản xuất trên toàn mạng lưới; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên nâng cao nhận thức trong việc bảo đảm chất lượng phục vụ khách hàng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao kết quả Bưu điện tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới, bám sát định hướng phát triển của Tổng Công ty Bưu điện Việt nam, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn để tập trung kinh doanh, khai thác. Bên cạnh đó, cần xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng khu vực cụ thể, chú trọng khai thác thị trường nông thôn, dịch vụ nội tỉnh; phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, sở, ngành thực hiện tốt dịch vụ hành chính công; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng, năng suất lao động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: