“Ngân hàng - doanh nghiệp cần tạo gắn kết và mở rộng mối quan hệ đồng hành để thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh”

05/12/2019

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đã gửi gắm mong muốn này tới các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp được UBND tỉnh tổ chức sáng ngày 5/12.

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh triển khai từ năm 2014 và thu về nhiều kết quả nổi bật. Ngoài yếu tố hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả như: Đồng hành, tư vấn cho doanh nghiệp trong quản trị, điều hành, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất - kinh doanh; cung cấp các sản phẩm dịch vụ tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, kết nối khách hàng tiềm năng… Hiện tại, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ giải ngân mới trong chương trình kết nối gần 700 doanh nghiệp, đạt dư nợ gần 6.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp đến tháng 9/2019 đạt 36.888 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 50% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn với trên 2.910 doanh nghiệp vay vốn.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, mức lãi suất cho vay VND trong chương trình kết nối được áp dụng thấp hơn mức lãi suất chung từ 1,5 - 2%/năm đã giúp doanh nghiệp giảm chi phí vay vốn, duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm bớt khó khăn về vốn và chi phí lãi vay, từ đó giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng trên địa bàn đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, công khai các thủ tục giao dịch với khách hàng, cắt giảm các khoản phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong quá trình triển khai thực hiện, sự kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chủ yếu do số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc giải thể cao, các doanh nghiệp đang hoạt động đa phần là nhỏ và siêu nhỏ nên hạn chế về năng lực tài chính, tài sản bảo đảm. Những bất cập về các quy định thế chấp đất doanh nghiệp theo Luật Đất đai cũng khiến ngân hàng gặp khó trong quá trình thẩm định hồ sơ và quyết định cho vay…

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đã phân tích, làm rõ kết quả đạt được; chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cần nguồn vốn ưu đãi. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa ngân hàng – doanh nghiệp như: Có thêm các cơ chế tạo sự ổn định vĩ mô, nhất là ổn định về pháp luật, thủ tục hành chính, thêm kênh dẫn vốn giúp doanh nghiệp có môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định trong bối cảnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại tỉnh; tăng cường hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể, kịp thời những quy định liên quan đến tín dụng và các gói sản phẩm ưu đãi tới doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức tọa đàm, hội thảo giữa ngân hàng và doanh nghiệp để kịp thời tìm ra các nút thắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Khẳng định mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp là cộng sinh, hai bên phải cùng tìm đến với nhau mới có thể tìm ra những giải pháp tiếp tục đưa dòng vốn ngân hàng đến với doanh nghiệp hiệu quả, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và UBND tỉnh, gắn tăng trưởng hoạt động ngân hàng với mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức tín dụng cùng với xây dựng kế hoạch tăng trưởng phù hợp quy mô và khả năng huy động vốn để ổn định mặt bằng lãi suất cần đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp thông qua rà soát, cải tiến quy trình cho vay, thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay. Đồng thời, mở rộng và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, các sản phẩm phòng ngừa rủi ro lãi suất và tỷ giá nhằm giúp doanh nghiệp chủ động về vốn; cắt giảm thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong quá trình cạnh tranh, hội nhập. Bên cạnh đó, bản thân các doanh nghiệp cần phải chủ động lập kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh, tận dụng tốt cơ hội được vay vốn ưu đãi, đưa doanh nghiệp phát triển ổn định, tạo niềm tin để ngân hàng luôn đồng hành với mình trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đồng chí cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Qũy bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý dứt điểm nợ xấu, không để nợ xấu làm ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư cho vay các khách hàng mới của ngân hàng.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: