Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước tăng 14%

20/11/2019

Cuối năm là thời điểm khó khăn trong huy động vốn do nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh của người dân tăng cao. Tuy vậy, với việc thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, đến thời điểm này, ngành ngân hàng Vĩnh Phúc đã huy động được hơn 78.670 tỷ đồng, ước tăng 14% so với cuối năm 2018.

Nguồn vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng tốt nhu cầu vay
phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ, các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay, tập trung cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên và kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản xuất, lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực có rủi ro cao gắn với đẩy mạnh các giải pháp tăng cường huy động vốn, dự kiến đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt trên 78.670 tỷ đồng, tăng 14%; tổng dư nợ cho vay đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 1,04% trên tổng dư nợ.

Cơ cấu tín cho vay các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển hiện chiếm trên 86,5% tổng dư nợ, trong đó, cho vay  trung - dài hạn tăng 13,7% cho thấy doanh nghiệp, người dân đã tăng cường vay vốn đầu tư vào máy móc, thiết bị, nhà xưởng để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thời gian tới, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm túc quy định về lãi suất huy động và cho vay, mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường tiền tệ, hoạt động Ngân hàng và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa ngành Ngân hàng và các cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn trong việc phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, tiền tệ.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: