10 tháng năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 74.000 tỷ đồng

31/10/2019

Kết thúc 10 tháng năm 2019, lưu chuyển dòng vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh đang ổn định theo chiều tỷ lệ thuận khi nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng đều có mức tăng trưởng khá. Với tổng nguồn vốn huy động tăng 7%, dư nợ cho vay tăng 11% so với cuối năm 2018, ngành Ngân hàng đã và đang góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với mục tiêu hàng đầu là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, chuyển dịch cơ cấu tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và giải quyết nợ xấu bảo đảm hiệu quả nguồn vốn, ngay từ đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo hướng chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, có sự cân bằng giữa huy động vốn và cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh.

Từ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là việc giữ ổn định lãi suất huy động phổ biến ở mức 4,6 – 7,3%/năm theo từng kỳ hạn, lãi suất cho vay bằng VNĐ được áp dụng ở mức từ 6 – 11%/năm, riêng đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế ưu tiên phổ biến ở mức 6 - 6,5%/năm, 10 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 74.000 tỷ đồng, tăng hơn 7%; tổng dư nợ cho vay đạt trên 75.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm 2018; tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0,99%.

Nhằm tăng khả năng hấp thụ nguồn vốn, thời gian tới, ngành Ngân hàng tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác huy động vốn, thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; đẩy mạnh đầu tư tín dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu vốn phục vụ đời sống của người dân, góp phần giảm nạn tín dụng đen. Cùng đó, tiếp tục làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận vốn ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Anh Tuệ

Các tin đã đưa ngày: