9 tháng năm 2019, doanh thu các dịch vụ bưu chính tăng 10,6%

28/10/2019

Toàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp bưu chính hoạt động với tổng số 183 bưu cục, điểm phục vụ. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp bưu chính đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ; triển khai nhiều sản phẩm mới tiện ích, góp phần đưa doanh thu các dịch vụ tăng trưởng ổn định.

Cùng với duy trì hoạt động ổn định 148 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng, Bưu điện tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp kinh doanh, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong khai thác dịch vụ. Các dịch vụ mới được mở rộng và phát triển ở cả 3 nhóm: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông. 9 tháng năm 2019, tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt trên 165,9 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu lĩnh vực bưu chính chuyển phát trên 78,8 tỷ đồng; lĩnh vực tài chính bưu chính hơn 22,2 tỷ đồng; phân phối truyền thông đạt trên 2,8 tỷ đồng.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, từng bước chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế, Công ty Bưu chính Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc (Viettel Post) cũng triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo bước đột phá về chất lượng dịch vụ. Với việc ứng dụng công nghệ vào việc chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện, hình thành một mạng lưới chuyển phát rộng khắp các huyện, thành phố trong tỉnh, các khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel Post đều đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Từ đầu năm đến nay, sản lượng dịch vụ bưu chính của đơn vị đạt trên 962.000 thư, bưu kiện, bưu phẩm; tổng doanh thu đạt hơn 31,2 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Những năm gần đây, thị trường bưu chính chuyển phát trên địa bàn tỉnh phát triển sôi động, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Theo thống kê, với 11 doanh nghiệp bưu chính hoạt động trên địa bàn, hiện tần xuất thu gom và phát bưu gửi ở khu vực thành thị tối thiểu 2 lần/ngày làm việc, ở khu vực nông thôn 1 lần/ngày làm việc. Đến nay, 100% số xã có báo Đảng đến trong ngày. Doanh thu hoạt động bưu chính 9 tháng năm 2019 ước đạt 196 tỷ đồng, bằng 78,4% kế hoạch năm, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: