Bưu điện tỉnh: Tăng trưởng 19% năm 2012

17/12/2012

 Vượt qua những khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế, năm 2012, Bưu điện tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, phát huy nội lực, triển khai sản xuất kinh doanh đạt kết quả cao.

Đơn vị thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh như: Tái cơ cấu lực lượng lao động, nâng cao chất lượng vụ, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng. Cùng với việc thực hiện tốt các dịch vụ bưu chính công ích, Bưu điện tỉnh tiến hành đổi mới một số dịch vụ cốt lõi như chuyển phát, tài chính bưu chính; mở rộng dịch vụ tiết kiệm điện, tiếp tục phát triển dịch vụ hành chính công gồm chuyển phát chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, phát triển thuê bao AVG. Đồng thời, xây dựng và triển khai các cơ chế nội bộ về bán hàng, cơ chế khoán doanh thu gắn với thu nhập cho từng cá nhân.

Nhờ đó, hầu hết các dịch vụ đều có mức tăng trưởng khá so với năm 2011; riêng dịch vụ bưu chính chuyển phát tăng 18,5%, tài chính bưu chính tăng 82%. Tổng doanh thu toàn đơn vị năm 2012 ước đạt 30,65 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2011.

Ngọc Khánh

Các tin đã đưa ngày: