Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Vĩnh Phúc

16/01/2019
Các tin đã đưa ngày: