Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

12/12/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: