Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các huyện, thành phố - tỉnh Vĩnh Phúc

28/12/2018

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: