Quyết định số 169/QĐ-CT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh thưởng tiền cho các tập thể thuộc Trung tâm Văn hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc có thành tích xuất sắc tại Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc “Cả nước chung sức xây dựngNTM

25/01/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: