Quyết định số 158/QĐ-CT ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

25/01/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: