Quyết định số 129/QĐ-CT ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Báo Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

21/01/2021
Các tin đã đưa ngày: