Quyết định số 113/QĐ-CT ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020

20/01/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: