Quyết định số 2073/QĐ-CT ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Vĩnh Phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

13/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: