Quyết định số 2016/QĐ-CT ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải quyết khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh trật tự ...

13/08/2020
Các tin đã đưa ngày: