Quyết định số 2066/QĐ-CT ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

13/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: