Quyết định số 2067/QĐ-CT ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen các cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Lạc Việt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

13/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: