Quyết định số 2070/QĐ-CT ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong, Công ty Cổ phần Prime Đại Việt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

13/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: