Quyết định số 2844/QĐ-CT ngày 12/10 của Chủ tịch UBND tỉnh thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

13/10/2021

File đính kèm