Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính 15/10/2021

Cải cách hành chính được xác định là cơ hội, yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, các dịch vụ tiền tệ cũng như vị thế cạnh tranh trên thị trường của ngành Ngân hàng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính ở các xã miền núi 14/10/2021

Những năm gần đây, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính...

Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính 11/10/2021

Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án Cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020...

Bình Xuyên nâng cao chất lượng cải cách hành chính 07/10/2021

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bình Xuyên đã và đang tập trung thực hiện cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Vĩnh Phúc đã thực hiện 10.000 giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 30/09/2021

Từ ngày 1/6/2020, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức áp dụng việc thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Yên Lạc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân 28/09/2021

Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo mọi thuận lợi cho người dân.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính cấp xã 24/09/2021

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên nền tảng công nghệ số; rà soát, cập nhập thường xuyên và niêm yết công khai các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính 21/09/2021

Xác định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua, Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai nhiều giải pháp...

Nỗ lực để chỉ số dịch vụ tiếp cận đất đai tăng điểm 15/09/2021

Là một trong 10 chỉ số thành phần đánh giá PCI của tỉnh, năm 2020, chỉ số tiếp cận đất đai của Vĩnh Phúc đạt 5,8 điểm, giảm 1,13 điểm và giảm 12 bậc so với năm 2019, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố.

Yên Lạc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội 14/09/2021

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: